Zlepšení tepelně-technických vlastností podnikatelského objektu GEMINI

Investor: GEMINI oční centrum, a.s.
Místo realizace: Zlín
Dokončeno: 2012
RN mil. Kč: 17,5