Povinné údaje o společnosti

Název: POZIMOS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: K Pasekám 3663, Zlín, PSČ 760 01
IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389
Registrace: OR vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka B2
Zastupování: Společnost je zastupována předsedou představenstva
Živnostenský rejstřík: Výpis z Živnostenského rejstříku

Společnost POZIMOS, a.s. zahájila PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM, kterou dojde k zániku společnosti Nemovitosti POZIMOS, a.s., více naleznete Veřejný rejstřík a Sbírka listin – Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

Zprávy pro akcionáře:
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti POZIMOS, a.s. a výzva k odevzdání akcií

Další údaje dle zákona č. 134/2013 Sb. Zákon o obchodních korporacích: