Společnost

Profil společnosti
Společnost POZIMOS, a.s. se sídlem na ul. K Pasekám ve Zlíně byla založena na ustavující valné hromadě akcionářů 18. ledna 1989.

Předmětem činnosti je podnikání v oboru pozemního stavitelství, zaměřené zejména na provádění generální dodávky staveb a stavebních prací souvisejících s hlavním oborem podnikání. Stavební činnost je realizována převážně prostřednictvím vlastních kmenových zaměstnanců, organizovaných ve stavebních divizích, které pro realizaci zakázek disponují dostatečným materiálně technickým vybavením, včetně vlastních provozních, ubytovacích i skladových objektů a manipulačních ploch. Společnost je co do své územní působnosti velmi flexibilní a realizuje dodávky staveb po celém území České republiky. Mezi její zákazníky patří jak veřejné instituce, tak soukromé tuzemské i zahraniční subjekty. Za dobu své existence společnost získala bohaté zkušenosti s realizací staveb prakticky celého spektra pozemního stavitelství.

Ve společnosti je zaveden certifikovaný systém kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001. Kvalitu a profesionální úroveň poskytovaných služeb garantuje společnost zákazníkům certifikovaným osvědčením “Registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů”. Od roku 1991 je společnost řádným členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Pro koho stavíme?
Představujeme Vám část objednatelů, pro které budujeme
Představujeme Vám naše
vybrané reference