Společnost

Profil společnosti
Společnost POZIMOS, a.s. se sídlem na ul. K Pasekám ve Zlíně byla založena na ustavující valné hromadě akcionářů 18. ledna 1989.

Předmětem činnosti je podnikání v oboru pozemního stavitelství, zaměřené zejména na provádění generální dodávky staveb a stavebních prací souvisejících s hlavním oborem podnikání. Stavební činnost je realizována převážně prostřednictvím vlastních kmenových zaměstnanců, organizovaných ve stavebních divizích, které pro realizaci zakázek disponují dostatečným materiálně technickým vybavením, včetně vlastních provozních, ubytovacích i skladových objektů a manipulačních ploch. Společnost je co do své územní působnosti velmi flexibilní a realizuje dodávky staveb po celém území České republiky. Mezi její zákazníky patří jak veřejné instituce, tak soukromé tuzemské i zahraniční subjekty. Za dobu své existence společnost získala bohaté zkušenosti s realizací staveb prakticky celého spektra pozemního stavitelství.

Ve společnosti je zaveden certifikovaný systém kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001. Kvalitu a profesionální úroveň poskytovaných služeb garantuje společnost zákazníkům certifikovaným osvědčením “Registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů”. Od roku 1991 je společnost řádným členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Představujeme Vám naše
vybrané reference