UTB – Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy

Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo realizace: Zlín
Dokončeno: 2023
RN mil. Kč: 18,7