Zkvalitnění ubytovacích kapacit – II. etapa

Investor: Obec Pačlavice
Místo realizace: Pačlavice
Dokončeno: 2021
RN mil. Kč: 50,1