Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Investor: Zlínský kraj
Místo realizace: Zlín
Dokončeno: 2013
RN mil. Kč: 724,5