Aktivní centrum Ratíškovice

Investor: Obec Ratíškovice
Místo realizace: Ratíškovice
Dokončeno: 2016
RN mil. Kč: 52,3