Zlepšení tepelně technických vlastností školních budov ZŠ TGM Otrokovice

Investor: Město Otrokovice
Místo realizace: Otrokovice
Dokončeno: 2013
RN mil. Kč: 10,3