Kulturní dům Drnholec

Investor: Městys Drnholec
Místo realizace: Drnholec
Dokončeno: 2020
RN mil. Kč: 66,04